Odaberi Par

Popunite sva polja sa leve strane željenim podatcima
Nakon toga kliknite na dugme Analiziraj da biste dobili parove iz tekuceg kola koji odgovaraju selektovanim kriterijumima.
Parove možete videti u delu << tekuce kolo >> , gde se još nalaze informacije o datumu odigravanja utakmice
Primer :
Ako ostavite preselektovane vrednosti , prikazace se 10 najboljih parova za igru Konacan Ishod , Dobio domacin. U obzir ce biti uzete sve utakmice Domacina kod kuce i Gosta u gostima kao i sve lige iz tekuceg kola.
List Box kontrola za Lige je multiselect , sto znaci da možete da odaberete više liga odjednom (koristite dugme ctrl za ovo)

Ako želite da vidite prednodne utakmice(Pregled), Pop-up blocker vam mora biti odblokiran

Kvote na ovoj strani su statisticke kvote(kvote napravljene na osnovu uspeha u pretnodnim dogadjajima). Nikakvo dodatno logiciranje nije ukljuceno u izracunavanje kvote.

Trenutno nijedan par nije odabran !