Odaberi Tim

Popunite sva polja sa leve strane željenim podatcima
Nakon toga kliknite na dugme Analiziraj da bi ste dobili listu timova koji odgovaraju odabranim kriterijumima.
Primer :
Ako bi ostale preselektovane vrednosti , dobili bi ste najboljih 10 timova za igru Konacan ishod , tip Dobio domacin. U statistiku bi usle sve utakmice domacina kod kuce i gosta u gostima kao i sve lige(podrazumevano ako se nista ne selektuje) koje igraju u selektovanoj sezoni. List box kontrola je multiselect sto znaci da možete vise liga odjednom da odaberete(koristite ctrl dugme za ovo).
Nesto više o sezonama :
Da bi ste analizirali timove iz liga kao Brazil, Rusija ,Argentina,Norveška koje pocinju i završavaju se u istoj godini odaberite sezone tipa "2007" ili "2006" (Celi Broj)
Za timove iz liga Engleska,Italija,Francuska ,Nemacka (najveci broj liga) koje pocinju u jednoj a završavaju se u sledecoj godini odaberite sezone tipa "2006/07","2005/06"....

Ako želite da vidite prednodne utakmice(Pregled), Pop-up blocker vam mora biti odblokiran

Kvote na ovoj strani su statisticke kvote(kvote napravljene na osnovu uspeha u pretnodnim dogadjajima). Nikakvo dodatno logiciranje nije ukljuceno u izracunavanje kvote.

Trenutno nijedan tim nije odabran !